DISC ANALYSEERT jouw GEDRAGS- VOORKEUREN

Werken met Disc

Elk mens is bijzonder en heeft unieke gedragskenmerken.

Er zijn allerlei soorten en maten testen en vragenlijsten die menselijke eigenschappen in kaart brengen. Veel hiervan vinden hun basis in de DISC-vragenlijst. De uitslag van deze vragenlijst laat zien wat iemands gedragsvoorkeur is. Denk hierbij aan hoe iemand te werk gaat: is dat met een gedegen voorbereiding of geeft iemand de voorkeur aan improvisatie? Of denk aan communicatie: flap je er direct jouw mening uit of heb je even nodig om je mening te vormen en deze te delen? Belangrijk om te weten bij het invullen van deDISC ANALYSE is dat er geen goed of foute uitkomst is. Elk mens is bijzonder en heeft unieke gedragskenmerken. Er zijn dan ook geen slechte profielen, het profiel waar jij het hoogst op scoort is gebaseerd op hoe jij naar jezelf kijkt. Je vult online de vragenlijst is, waarna het profiel van jouw voorkeursstijl inzichtelijk wordt. Een gecertificeerd deskundige neemt vervolgens de score met je door en kan uitleggen hoe de score tot stand is gekomen.

 Wat is gedrag, en kun je dit meten?

Je gedrag laat je altijd zien en is altijd in interactie met je omgeving.

Gedrag zien we als het handelen van een individu in diverse situaties, de interactie met de omgeving. DISC meet dit gedrag, of beter gezegd: de manier waarop je als individu situaties inschat, hoe je op zaken reageert, hoe je communiceert en bijvoorbeeld ook hoe je zelf graag door anderen benaderd wil worden. Je gedrag laat je altijd zien en is altijd in interactie met je omgeving. Anderen reageren vervolgens weer op jou, waarbij zij ook hun gedragseigenschappen hebben. Al dit soort zaken kun je meten met de Disc-vragenlijst. Aan de hand van Disc-scores breng je diverse gedragsstijlen in kaart. Zeer handig om je eigen gedragsstijl en die van je medewerkers te kennen, met behulp hiervan worden kwaliteiten en ontwikkelpunten zichtbaar gemaakt.

Menselijk gedrag is meetbaar, als je dat op een goede manier wilt doen kost het behoorlijk wat tijd. De meeste mensen kijken en beoordelen ander op wat voor hun ‘normaal’ gedrag is. Ben je zelf introvert, dan vind je de ander die wat extraverter is wellicht behoorlijk aanwezig. En de snelle beslisser ergert zich misschien enorm aan die verschrikkelijk trage collega die maar geen besluiten neemt. Deze manier van oordelen over elkaar is niet effectief en komt de samenwerking (vaak) niet ten goede. Door het invullen van een DISC analyse kan het gedrag in de juiste context worden geplaatst en komt er ruimte voor begrip. Zo kunnen, naast de kanten waar je je aan kunt storen, ook de positieve goede kanten van elk profiel worden gezien en erkend.

DISC op de werkvloer

DISC is bij uitstek een instrument dat goed te gebruiken is bij teamontwikkeling en -coaching. Het gaat voorbij het oordelen over gedrag en wijst niet naar de ander. Hierdoor ontstaat er transparantie en kan het gesprek over bijvoorbeeld samenwerking weer op een constructieve manier gevoerd worden. Samenwerking behoeft vaak aandacht en gaat niet altijd vanzelf. Binnen een team zijn er veel verschillende karakters te vinden, met elk hun eigen kwaliteiten en onhebbelijkheden. Dit loopt in het gunstigste geval heel soepel, maar vaker zorgt het voor wat haperingen op de werkvloer. Dit alles komt het resultaat niet ten goede. Het is dan ook van belang om een omgeving te scheppen waarbij alle verschillen er mogen zijn, waar ieder zichzelf is en waar er begrip is voor de verschillen tussen collega’s. Door met alle teamleden de DISC vragenlijst in te vullen komt er kennis over wat hen als team bindt, waar het kan botsen en hoe de samenwerking weer op gang kan komen wanneer deze hapert.

Wat levert Disc op?

Door de Disc ontstaat er weer een fijne communicatiestroom. Ieder heeft inzicht in de eigen persoonlijkheidsstijl én in die van collega’s, onderlinge verschillen worden gewaardeerd en kunnen worden ingezet om eigen verbeterpunten aan te vullen. Dit alles zorgt voor een positievere en effectievere samenwerking. Zaken gaan weer stromen, er ontstaat energie en het team ontwikkelt zich waardoor betere resultaten worden behaald. Daarbij hanteert DISC een hele toegankelijke gemeenschappelijke taal. Binnen hele korte tijd weet iedereen dat collega X nou eenmaal behoorlijk blauw is en collega Y weer eens ontzettend rood aan het doen is. Het brengt wat lucht in communicatie en haalt oordeelsvorming weg.

Disc in jouw organisatie

Het DISC model geeft inzicht in gedrag: waarom doen mensen wat ze doen? In de werkomgeving is het een praktisch en eenvoudig instrument om te weten hoe je talenten beter kunt benutten en hoe je miscommunicatie kunt voorkomen. De DISC-vragenlijst brengt voorkeursgedrag, kwaliteiten, motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden in kaart. De DISC ANALYSE brengt gedrag in kaart op 4 hoofdstijlen. Hierbij is er geen goed of fout. Elke collega heeft een voorkeursstijl, de ene stijl is niet beter dan de andere stijl. Doordat je met DISC meer zelfinzicht creëert, kun je de kwaliteiten van medewerkers beter inzetten en laten aanvullen door andere collega’s met andere kwaliteiten. Wel zo handig, wanneer je bijvoorbeeld weet dat een project onder tijdsdruk staat kun je ervoor kiezen om een projectleider aan te stellen met veel rood in zijn profiel. Je weet dan dat er actie ondernomen wordt en er daadkrachtig besluiten worden genomen.

Wil jij ook aan de slag met EEN DISC TRAINING?

DISC is zowel individueel als voor teams te gebruiken. 

Ben je overtuigd geraakt van het DISC-model? Heb je goede reacties gehoord van het instrument en wil je ook graag aan de slag ermee? Neem contact met ons op voor meer informatie, een offerte of een inspirerend gesprek:

VRAAG DE GRATIS DISC INFORMATIE BROCHURE AAN