Wie Kozen er voor  trainingen en coaching van efficiency partners

Referenties

De trainers/coaches van Efficiency Partners werken al jaren succesvol voor vele organisaties, zowel in de zakelijke dienstverlening als in (semi)overheid.

Een paar voorbeelden van opdrachtgevers en projecten ziet u hieronder.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

DUO Groningen

Training Efficient en Planmatig werken bij DUO Groningen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en - regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering.
Voor de medewerkers van het Kennis- en Leercentrum van DUO Groningen heeft Efficiency Partners trainingen Efficient en Planmatig Werken gegeven, inclusief persoonlijke begeleiding. Ook medewerkers van de Bedrijfsschool zijn getraind en begeleid. De Bedrijfsschool binnen DUO is verantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe medewerkers.

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. Sinds de oprichting van de NCTV is er binnen de Rijksoverheid één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersing. Samen met zijn partners uit het veiligheidsdomein maakt de NCTV zich sterk voor een veilig en stabiel Nederland. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.
Bij de NCTV trainen en coachen wij medewerkers om de efficiëncy en effectiviteit in de werkorganisatie te versterken.

Unie van waterschappen

Werkwijzer voor Unie van Waterschappen

De Unie is een organisatie van regionaal samenwerkende professionals met een passie voor vernieuwen en verbeteren. Vanuit die passie voor verbetering is Efficiency Partners gevraagd de Unie te begeleiden in het maken van een werkwijzer voor het in- en externe e-mailverkeer. Het proces van het implementeren van de werkwijzer heeft geleid tot een scherpere bewustwording van het belang van het maken van heldere afspraken en heeft een zeer positief effect gehad op de kwaliteit van de communicatie.
Neem contact met ons op om te bespreken wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

EN WAT
kunnen we

voor u  betekenen?> een training zoeken > neem Contact op

MINISTERIES

Efficient en Planmatig Werken bij Ministeries

De Rijksgebouwendienst heeft in het Wijnhavenkwartier in Den Haag huisvesting gerealiseerd voor de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze nieuwbouw is tot op dit moment het grootste bouwproject van de Rijksgebouwendienst, met torens van 147 meter.
Efficiency Partners traint en begeleidt medewerkers van een aantal directies op het gebied van efficient en planmatig werken.

Nyenrode

Efficiënt en effectief werken en studeren op Nyenrode

Nyenrode Business Universiteit is de enige particuliere universiteit in Nederland. Nyenrode leidt ambitieuze, creatieve en talentvolle studenten op tot verantwoordelijke en integere accountants, entrepreneurs en business leiders in een steeds complexer wordende wereld. Nyenrode is in 1946 opgericht door vooraanstaande Nederlandse ondernemingen. Het motto 'voor en door het bedrijfsleven' geldt nog steeds. Nyenrode hecht grote waarde aan sociaal bewustzijn en duurzaam leiderschap en hanteert daarom de kernwaarden Leadership, Entrepreneurship, Stewardship.
Voor de 65-jaar jonge Nyenrode Business Universiteit verzorgt Efficiency Partners trainingen en workshops, zowel ter ondersteuning van de deelnemers aan MBA-programma's als voor de interne organisatie.

Brink groep

Management, advies en automatisering voor bouw, huisvesting en vastgoed. Dat is de kern van de dienstverlening van de Brink Groep, met vestigingen in Leidschendam en Eindhoven. De Brink Groep speelt verschillende rollen in processen op het terrein van gebiedsontwikkeling, vastgoedadvies, bouwmanagement en -advies, huisvestingsadvies, onderhoudsadvies, kosten-kwaliteitsadvies.
Voor professionals en hun management verzorgen wij regelmatig trainingen in efficient en effectief werken en het toepassen van praktische mogelijkheden van Outlook.

Bel voor meer informatie: 06 - 14915238

Meld je aan bij onze regelmatige TIPS voor een super efficiente werkdag!

* Verplichte velden