DISC TRAINING

Wat is Disc

De DISC vragenlijst is een vragenlijst die inzicht geeft in diverse persoonlijkheidsstijlen. Deze lijst is ontwikkeld op basis van de werken van William Moulton Marston, een Amerikaans psycholoog. De DISC kent vier kwadranten, die elk voor zich staan voor vier verschillende gedragsstijlen. Voor de herkenbaarheid hebben deze kwadranten allemaal een eigen letter én een eigen kleur gekregen, dit is ook waar veel mensen de Disc van kennen. Het is echter veel meer dan een platte kleurentest.

In feite meet de DISC de mate waarin iemand zich herkent in de vier DISC-factoren: Dominant (de rode D), Invloed (de gele I), Stabiel (de groene S) en Consciëntieus (de blauwe C). Door het invullen van de vragenlijst komt naar boven hoe je als individueel mens communiceert, taken verricht en hoe je interacteert in je omgeving. Er is geen goede of foute uitkomst, elk individu handelt nu eenmaal op de manier die bij hem past. Wel geeft het inzicht in diverse situaties en maakt het duidelijk waarom je als persoon met een bepaald profiel op een bepaalde manier reageert.

Disc Historie en achtergrond

De afgelopen 25 jaar is de Disc door miljoenen mensen gebruikt voor zeer diverse toepassingen.

De Disc-tool zoals die nu gebruikt wordt, is gebaseerd op het werk van Marston, ‘The emotions of normal people’. Zijn werk is door de gedragspsycholoog John Geier vertaald naar een persoonlijkheidsprofiel dat inmiddels in meer dan 50 landen verspreid is. De DISC-analyse is dan ook wetenschappelijk onderbouwd en hoog gevalideerd, dit maakt het een zeer betrouwbaar instrument om te gebruiken in bijvoorbeeld coaching, teamontwikkeling en werving en selectie. Het vier kwadranten idee van Marston wordt nog steeds gehandhaafd en is inmiddels vertaald naar een model dat vier gedragsstijlen hanteert. In dit model worden er vier factoren onderscheiden, die de letters D van Dominant, de I van Invloed, de S van Stabiel en de C van Consciëntieus hebben mee gekregen. De afgelopen 25 jaar is de Disc door miljoenen mensen gebruikt voor zeer diverse toepassingen. Veel organisaties hebben de vragenlijst ingezet als veelzijdig HR-instrument. In te zetten voor persoonlijke ontwikkeling, teamcoaching, werving en selectie en ter verbetering van de samenwerking en communicatie binnen teams.

Wat meet de Disc-vragenlijst?

De Disc brengt, heel kort gezegd, gedrag in kaart.

Het model meet gedragsvoorkeuren van een individu, op basis van hoe dit individu naar zichzelf kijkt. Door het invullen van twee vragenlijsten van elk 24 vragen geeft Disc een inzicht in de manier waarop je van nature handelt. Natuurlijk ben je als mens veel meer dan alleen die ene factor, je draagt van alle factoren wat in je en hebt je eigen unieke kwaliteiten. Wel kan het inzicht geven in je handelen en het handelen van je team. Wat maakt dat de ene collega ontzettend gedreven haar werk doet en de ander juist energie lijkt te krijgen van in gesprek zijn met de ander? En de een houdt zich vast aan regels, waar de ander dat niet zoveel uitmaakt zolang hij zijn doelen maar bereikt. Hoe komt het dat die twee collega’s maar niet door één deur lijken te kunnen, terwijl er al zo vaak over de samenwerking gesproken is? De DISC vragenlijst kan hierbij helpen, het maakt zaken inzichtelijk en daarmee bespreekbaar.

Inzicht in je eigen persoonlijkheidsstijl

Door het gedrag te meten met de gevalideerde DISC vragenlijst, krijg je inzicht in de gedragsstijl waar jouw natuurlijke gedrag onder valt. Er zijn bij DISC vier stijlen benoemd: Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus.

Dominant

De D-stijl meet hoe iemand problemen en uitdagingen aanpakt. Een persoon met een zogenaamde ‘hoge D’ is geneigd om direct te handelen bij een probleem, heel daadkrachtig. Een D reageert pro-actief en wil graag de omgeving beheersen. Een persoon met een lage D heeft juist de neiging om problemen gezamenlijk op te lossen, of om met een boogje om het probleem heen te lopen. Een lage D is bescheiden en soms niet heel zichtbaar aanwezig. Knopen doorhakken is voor een lage D lastig.

Invloed

De I-stijl meet hoe je anderen overtuigt of beïnvloedt. Een hoge I is charismatisch, vrolijk, hartelijk en weet door zijn verbale overtuigingskracht mensen te overtuigen, zijn gunfactor is hoog. Als deze hoge I afgewezen wordt, vindt hij dat erg vervelend. Hij zal er dan ook alles aan doen om dit te voorkomen, hij kan neigen naar pleasen. Een lage C is terughoudend en werkt juist op basis van feiten. Een lage I treedt niet graag naar voren en houdt niet van snelle verkooppraatjes. Het is de inhoud die telt voor een lage I.

Stabiel

De S-Stijl meet hoe je omgaat met verandering. Een hoge S houdt van een stabiele omgeving en zal er dan ook veel aan doen om rust en regelmaat te creëren voor zichzelf. Deze S werkt planmatig, volgens vaste patronen. Is dan ook geduldig, vernieuwing hoeft voor hem niet. Een lage S is dynamisch, chaotisch en gedijt op verandering. Deze persoon is dan ook snel verveeld.

Consciëntieus

De manier waarop je omgaat met regels en procedures wordt gemeten in de C-stijl. De hoge C houdt van ‘netjes’, hij is geordend en gestructureerd. Hij gebruikt de regels om te organiseren, te structureren en te controleren. Hoe lager de C, hoe groter de behoefte aan autonomie is. Deze lage C wil graag improviseren en is wars van regels en procedures. Op een ander kan de lage C chaotisch en ongeorganiseerd overkomen.

Disc is ZEER Waardevol voor organisaties!

Het belangrijkste doel van het gebruik van het DISC-model, is ervoor zorgen dat er een eenduidige taal ontstaat om gedrag te kunnen bespreken. DISC biedt inzicht in je eigen gedrag en het gedrag van de ander. Dit maakt dat je onderling hierover kunt praten, door de gemeenschappelijke taal weet iedereen wat je bedoelt. Op deze manier kun je als team met elkaar in gesprek gaan over wenselijk gedrag en begrijpt ook elke individuele medewerker waarom bepaald gedrag voor de ene collega minder prettig is dan voor de ander. Dit maakt het eenvoudiger om rekening te houden met elkaar en zo met elkaar een prettige en effectieve werkomgeving te creëren. Het helpt bij het verbeteren van de communicatie, de manier van werken of het aanpakken van een gezamenlijk project. Ook kan de DISC-vragenlijst uitermate geschikt zijn om te gebruiken bij werving en selectie van een nieuwe medewerker. Doordat het gehele team een DISC analyse kan maken, wordt snel inzichtelijk aan welke gedragsstijl er nog behoefte is om het team compleet te maken.

Wil jij ook aan de slag met EEN DISC TRAINING?

DISC is zowel individueel als voor teams te gebruiken. 

Ben je overtuigd geraakt van het DISC-model? Heb je goede reacties gehoord van het instrument en wil je ook graag aan de slag ermee? Neem contact met ons op voor meer informatie, een offerte of een inspirerend gesprek:

VRAAG DE GRATIS DISC INFORMATIE BROCHURE AAN